گزارش تصویری چهارمین جشنواره «علم برای همه»

چهارمین جشنواره «علم برای همه» موزه ملی علوم و فناوری از ۲۰ آبان ماه ۹۷ در حال برگزاری است و اختتامیه آن ۲۵ آبان ماه برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی موزه ملی علوم و فناوری، جشنواره «علم برای بیشتر