نقد و بررسی کتاب

در این بخش که به موضوع کتاب و کتابخوانی اختصاص دارد ضمن معرفی مراکزی که به ارزیابی کتاب کودک و نوجوان می پردازند کتاب های برگزیده حوزه علم در چند سال اخیر به مخاطبان معرفی می شود.

در حاشیه این بخش رونمایی از کتاب، قصه خوانی، دیدار با مولفان، مترجمان و تصویرگران کتاب کودک و نوجوان هم خواهیم داشت.