رویدادهای علمی

رویدادها برای توسعه بخش آموزش بسیار مهم هستند و این فرصت را برای بازدید کننده فراهم می کنند که دانش، تکنیک ها، محصولات و خدمات جدید را کشف کنند. همچنین فرصتی را برای تبلیغ و نمایش ایده های جدید فراهم می کنند.

برگزاری رویدادهای در موزه ملی علوم و فناوری از سال 97 آغاز شد. برنامه ای معمولا یک هفته ای است که موضوع آن از بین مسایل علمی روز دنیا و یا دغدغه های جامعه انتخاب می شود. با توجه به ماهیت هر رویداد بازه سنی یا قشر خاصی به عنوان مخاطب انتخاب می شود و فعالیت های آن رویداد جهت استفاده از آنها طراحی و اجرا می شود.

ردیف نام رویداد توضیحات
1 آب، باد، خاک، آتش و عنصرپنجم رویداد در مورد انرژی های پاک و حیات و اهمیت توجه به محیط زیست است
2 بهداشت مواد غذایی رویداد پی افزايش سواد علمي فناورانه شهروندان در حوزه بهداشت مواد غذایی است
3 # جدولیف این رویداد به منظور شناخت، کاربرد و آشنایی با ویژگی های عناصر طراحی شده است.
4 بیا ز سنگ بپرسیم رویداد در مورد دنیای سنگ ها و کانی ها است.
5 تو مغزتون چه خبره؟ در این رویداد با بخش های مختلف مغز، ویژگی ها و توانایی های آن آشنا می شوید.