اختتامیه چهارمین جشنواره

اختتامیه چهارمین جشنواره موزه ملی علوم و فناوری در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۷ برگزار گردید.

خانه » اختتامیه چهارمین جشنواره » اختتامیه چهارمین جشنواره