افتتاحیه چهارمین جشنواره

افتتاحیه چهارمین جشنواره موزه ملی علوم و فناوری در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۹۷ برگزار گردید.

خانه » افتتاحیه چهارمین جشنواره » افتتاحیه چهارمین جشنواره