ارتباط با ما

آدرس دبیرخانه: تهران، خیابان نجات الهی، خیابان طالقانی غربی، پلاک۳۴۴
۸۸۹۳۶۰۵۲ – ۸۸۹۳۶۰۵۳
۸۸۹۱۲۰۴۸
info@irstm.ir