عکاسی

از دیرباز عکاسی هنری است که برای قصه‌گویی کار گرفته می‌شود تا مسیر زندگی را مستند کند. پدیده ای جهانی است و از محدودیت‌های زبانی و فرهنگی عبور می‌کند. کاوش در مکانهای جدید ، ثبت تمامی لحظات خود و ماندگار کردن خاطرات گرانبها، بسیار ارزشمند و حائز اهمیت است. اما گاهی اوقات به دلیل نداشتن تجربه و یا ندانستن برخی نکات، لحظات نابی را در گردش خود از دست می دهیم که جایگزینی ندارند. سعی ما بر این است که فضایی مناسب برای ثبت لحظات خوش مخاطبین فراهم کرده و درکنار این گردش علمی و آموزشی، احساس حضور و تعلق به این رویداد برای هر گروه سنی را توسط بخش فضای عکاسی در “جشنواره علم برای همه” ایجاد کنیم. این بخش شامل: عکاسی در فضای جشنواره، نقاشی صورت کودکان، ثبت خاطرات با همکاری مجموعه VR ، مسابقه عکس برتر و … خواهد بود.