محورهای جشنواره در بخش ویژه

Special

محورهای جشنواره در بخش ویژه :
محورهای جشنواره در بخش ویژه با موضوع “زلزله و خانواده”
۱)عکاسی: در این بخش می توانید از مانورهای خانوادگی زلزله، یا مانورهای دانش آموزی، از تاثیرات اجتماعی زلزله یا از خانه های ایمن و ناایمن عکس تهیه کنید. تعداد عکس های ارسالی حداکثر ۵ فریم است.
۲)فیلم و پویانمایی: تهیه فیلمی حداکثر ۵ دقیقه ای از مانورهای خانوادگی یا دانش آموزی زلزله و فیلم در خصوص انواع زلزله، عوامل موثر در خصوص زلزله، ایمنی در قبل، هنگام و بعد از زلزله و هر فیلمی که بتواند درحوزه علم زلزله، ایمنی در زلزله و تاثیرات اجتماعی زلزله بیانگر باشد.
۳) ساخت ماکت: ساخت انواع ماکت در خصوص سازه های ایمن و ناایمن
۴)نقاشی: نقاشی ( سبک و شیوه آزاد است ) در قطع a3 با موضع زلزله و کلیه موارد مرتبط با آن که بتواند درحوزه علم زلزله، ایمنی در زلزله و تاثیرات اجتماعی زلزله بیانگر باشد.
۵)داستان علمی، تخیلی، مستند و خاطره نویسی: خلق داستانی کوتاه در ژانر علمی – تخیلی ، مستند و خاطره نویسی با موضوع زلزله.
۶)بازی های رایانه ای: طراحی بازی هایی که افراد را با سازه های ایمن و ایمنی در زلزله و نحوه همزیستی با زلزله آشنا کند.
* در بخش ویژه، شرکت کننده های انفرادی به عنوان نماینده خانواده خود و شرکت کنندگان گروهی تنها می‌توانند اعضای یک خانواده باشند.
карпаты с детьми