اسامی برگزیدگان نهایی سومین جشنواره علم برای همه

زمان برگزاری مراسم اختتامیه: پنج شنبه ۲۵ آبان ماه، ساعت ۱۴
محل برگزاری: رواق هنر برج میلاد تهران


تاریخ های مهم جشنواره

۱۳۹۶
آبان ۲۵

اختتامیه جشنواره

25 آبان 1396
آبان ۲۰

برگزاری جشنواره

20 الی 25 آبان 1396
مهر ۲۵

مهلت ارسال آثار

25 مهر 1396
۱۳۹۵
اسفند ۲۵

ارسال فراخوان

هفته سوم اسفند 1395